Aanvraagformulier

Voor de randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage van MindMore Foundation en de te volgen procedures wordt verwezen naar de ‘Algemene criteria en voorwaarden voor aanvraag, beoordeling en afrekening van een bijdrage van MindMore Foundation’.

U wordt verzocht uw aanvraag via onderstaand formulier in te dienen. Uw aanvraag zal beoordeeld worden door het bestuur van MindMore Foundation.

Gelieve het aanvraagformulier, inclusief eventuele bijlagen, te mailen naar de secretaris van de stichting op info@mindmore.nl.


MindMore Foundation maakt gebruik van een pdf-formulier dat u digitaal kunt invullen.
U dient hiervoor het programma Adobe Acrobat Reader te downloaden.