Criteria

Algemene criteria en voorwaarden voor aanvraag, beoordeling en afrekening van een bijdrage door MindMore Foundation

Dit document bevat de randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage van MindMore Foundation. Tevens zijn de te volgen procedures opgenomen.